ساز سنتور

نکاتی در مورد سنتور

مضراب

 

 

۱- حلقه مضرابحلقه مضراب محل گرفتن مضراب مي باشد. نحوي گرفتن بدين صورت است  که انگشت اشاره  در داخل حلقه و انگشت شست در گودي پشت حلقه  مضراب و سه انگشت ديگر چسبیده به هم زیر حلقه مضراب قرار مي گيرند.

 

۲- ساق مضراب قسمتي از مضراب است که  قسمت هاي حلقه مضراب و سر مضراب را به هم وصل مي نما يد .

 

۳- سر مضراب قسمتي از مضراب است که بر روي سيم هاي سنتور فرود مي آيد. بهترين مکان  براي فرود آوردن مضرابها بر روي سنتور ، فاصله چهار سانتي متري خرک هاست . نکته قابل توجه آنکه سعي شود حتما از طريق حرکت مُـچ، بر روي سيم ها ضربه فرود آوريم. 

 

 

جنس مضراب ها معمولا از چوب گردو بوده  و داراي اندازه هايي در حدود 22 سانتي متر مي باشند.
 

 

چسباندن نمد در سر مضراب ها نيز امري است متعارف که اکثر نوازندگان آنرا بکار مي برند تا صداي سنتور دلنشين تر گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:38  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

خرک های سنتور

 


ارتفاع خرک هاي سيم هاي سفيد 22 ميلي مترمي باشد طول شيار موجود  روي خرک 17 ميلي متر و طول مفتول فلزي روي آن 16 ميلي متر مي باشد.

 


ارتفاع خرک هاي سيم هاي زرد 20 ميلي مترمي باشد طول شيار موجود  روي خرک 17 ميلي متر و طول مفتول فلزي روي آن 16 ميلي متر مي باشد.

 

 

خرک ها ابزارهاي چوبي هستند که براي قرار دادن سيم ها بر روي صفحه ي سنتور بکار مي روند . اندازه ي آنها براي سيم هاي زرد و سفيد متـفاوت است. 
شيار موجود بر روي خرک ها براي قرار گرفتن مفتول فلزي روي خرک است که از روي هر خرک چه زرد و چه سفيد،  چهار رشته سيم هم کوک و هم صدا عبور مي کند .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:37  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

آچار کوک

 

آچار کوک ابزاري است فلزي که به وسيله آن گوشي ها را به راست يا چپ مي چرخانند و بدين وسيله سنتور را با آن کوک مي کنند .

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:37  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

پلها

 

 

پلها ابزارهاي چوبي استوانه اي شکل هستند که مابين صفحه هاي رو و زير قرار می گیرند و این دو صفحه را بهم متصل می کنند . ارتفاع این پلها 5 سانتی متر و اندازه ضخامت آنها 1 سانتی متر می باشد. پلها علاوه بر حفظ و نگهداری صفحه ها در برابر فشارهای وارد شده در صدا دهی ساز نیز موثرند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:36  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

سيم گير

 

 

سيم گير ها در سمت چپ  کلاف سنتور واقع شده اند. اين سيم گير ها دقيقا  متناظر با گوشي هاي سمت راست  کلاف اند. سيم ها در اين قسمت ، به صورت حلقه هاي منظم بر روي سيم گير ها قرار مي گيرند.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:34  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

گوشي سنتور

 

 


گوشي ها ، مفتول هاي ضخيم فلزي هستند که براي تاباندن سيمهاي سنتور بکار مي روند . اين گوشي ها در سمت راست کلا ف سنتور قرار مي گيرند و به وسيله ي آچار کوک ، با چرخاندن آنها، سيمهاي سنتور را کوک  مي کنند. اين گوشي ها در چها ر رديف طولي به صورت پشت سر هم قرار مي گيرند و سيم ها در منتها عليه سمت راست کلاف ، به اين گوشي ها ختم مي شوند. در زير تصوير هايي از گوشي هاي سنتور نشان داده شده است.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:33  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

بدنه کامل سنتور

 

 

 

بدنه يک سنتور به عنوان شالوده اصلي سنتور مي باشد که با چسباندن صفحه هاي رو و زير کلا ف شکل مي گيرد. دقت در ساخت صحيح بدنه و استفاده از  چوبهاي مرغوب تأثير مستقيمي در صداي سنتور دارد. پلهاي موجود درون بدنه سنتور که مابين صفحه هاي رو و  زير قرار مي گيرد نيز تاثير زيادي دراستحکام ساختمان سنتور و صداي آن دارد. به طور کلي صرفنظر از صداي سنتور معيارهاي زير از اساسي ترين معيارهاي انتخاب  يک سنتور خوب مي باشد. 

معيارها
صاف و مسطح بودن صفحه رو
وجود يک انحناي جزيي به سمت بيرون ، در مرکز صفحه زير
اندازه  هاي دقيق اضلاع کلاف و ساير بخش هاي بدنه  سنتور
استفاده از چوب مرغوب و رنگ خوب

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:32  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

صفحه روي سنتور

 

 

صفحه روي سنتور ، صفحه ايي است صاف ومسطح با ضخامت شش ميلي متر  که بر روي  آن دو  گل زيبا نيز قرار دارد. گل هاي روي صفحه براي انتقال صدابه داخل جعـبه و ايجاد رزونانس مي باشند. صاف و مسطح بودن اين صفحه يکي از معـيارهاي انتخاب يک سنتور خوب است.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:30  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

کلاف و صفحه زير

 

 

صفحه زير سنتور ، صفحه ايي است  به ضخامت 5/7 ميلي متر که کلا ف سنتور روي آن قرار مي گيرد و صفحه انحنای جزیی به سمت بیرون دارد.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:29  توسط ذوالفقار کاظمی  | 

کلاف سنتور

 

کلا ف سنتور لا کوک

 

کلا ف سنتور سل کوک

 

کلاف سنتور نخستين بخش از ساختمان سنتور است که بر اساس نوع سنتور در ابعاد استاندارد ساخته مي شود. همانطور که درشکل ملاحظه مي کنيد اين ابعاد به شرح زير ميباشند 

سنتور سل کوکـ قاعـده بزرگ کلا ف                                               90 سانتي متر
ـ قاعـده کوچک کلا ف                                             36 سانتي متر
ـ ارتفاع کلا ف                                                       27 سانتي متر
ـ قطر سوراخ موجود در پايين کلا ف                           17 ميلي متر

سنتور لا کوکـ قاعـده بزرگ کلا ف                                               82 سانتي متر
ـ قاعـده کوچک کلا ف                                             33 سانتي متر
ـ ارتفاع کلا ف                                                       26 سانتي متر
ـ قطر سوراخ موجود در پايين کلا ف                           17 ميلي متر

پهناي هر يک از چهار قطعه چوب بکار رفته در ضلعهاي کلا ف در هر يک از دو نوع کلا ف ، پنج سانتي متر و ضخامت هر يک از آنها 18 ميلي متر مي باشد  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 23:23  توسط ذوالفقار کاظمی  |